Forgalmi változások az október 1-i korlátozások után

Share

A Klenity és a Csapás utca október 1-jén bevezetett új forgalmi rendjének életbe lépése előtt, szeptember 29-én a délutáni csúcsban mini forgalomszámlálást tartottunk. Az ott felvett adatokat az október 13-i teljes településre kiterjesztett forgalomszámlálás adataival vetettük össze, hogy lássuk, milyen hatásai voltak a bevezetett korlátozásoknak. Lássunk néhány eredményt!

Az senki számára nem lehet meglepetés, hogy a József Attila utcáról a Mező utca felé csökkent a forgalom, hiszen az onnan nyíló Csapás utcai, – illegális dugókerülő útvonal – lezárásra került. A régi forgalmi rendben a József Attila utcán beérkező forgalom 28%-a hajtott be a Mező utcába. Ez a betonakadály kihelyezése után 9%-ra csökkent, tehát harmadára esett vissza. Ez azt is jelenti, hogy a korábban arra tartók nagyjából kétharmada szabálytalanul használta a lakó-pihenő övezetet dugókerülő útvonalként.

A József Attila utcáról a Kántor utca felé tartók számában is várható volt valamilyen csökkenés, hiszen az útszakaszra az új rend szerint csak engedéllyel szabad behajtani. Ennek ellenére az arra haladók aránya 28%-ról csak 21%-ra csökkent a két óra alatt. Ez tehát azt jelenti, hogy az útvonalat zömében a szentistvántelepiek használták eddig is.

Végeredményben a József Attila utcán a forgalom 44%-a helyett 71% maradt, azaz kijelenthető, hogy az intézkedés a szabálykövetést jelentősen növelte.

Említést érdemel az a tény, hogy az első mérés 24 ötperces szakaszából nyolc olyan volt, amikor több autó hajtott a Mező-Csapás utca irányába, mint amennyi a József Attilán maradt. 17:50 körül, amikor a dugó lényegesen csökkent, ötpercenként már csak alig néhányan (a csúcsidei húsz körüli autó helyett legfeljebb öten) kanyarodtak arra. Eszerint a forgalom csökkenésével javult a szabálykövetés is.

További érdekesség, hogy szeptemberben 56-tal több autó érkezett a körforgalomba a Csapás utca-Káposztás köz felől (358), mint amennyi a Mező utca-Csapás utca irányába bement (302). Ez mással nem magyarázható, mint hogy a tranzitáló autósok egy mérhető része a Tanító utca felől érkezett, azaz még hosszabban sértette meg a lakó-pihenő övezet behajtási szabályait.

A Téglási utcából kihajtók között mindkét alkalommal a Szegfű utcába hajtók vitték a prímet. A második mérésnél azonban a körforgalom felé továbbautózók száma nagyjából a felére esett, ami nem is meglepő abból a szempontból, hogy behajtási engedélyt alapvetően a Klenity és a Szentistvántelep lakói kaptak. Összességében azonban nem beszélhetünk jelentős kiseső forgalomról a Kántor-Téglási vonalon. A kiesés az összforgalom 15-25%-ára tehető (attól függően, melyik adathoz viszonyítjuk). Ezt már nyilván megérzik az ott lakók, de arról nem beszélhetünk, hogy ez a terület nyugodt kisvárosi körzetté alakult volna vissza.

A fenti adatokhoz kapcsolódóan annyit meg kell még jegyezni, hogy a két időpont között némi globális forgalom-átrendeződést is tapasztaltunk, amikor az önkormányzattól kikért kameraadatokat elemeztük. A József Attila utcai kamera ötödével kevesebb autót látott, a Budai úti kamera pedig negyedével többet. Ezért úgy látjuk, hogy a második mérésnél kevésbé volt vonzó a főútról való letérés, mert eleve kisebb dugó alakult ki a főúton.