Polgármesterjelölti válaszok 2024

Share

Ebben a választási kampányban kíséreltük meg először, hogy vitát szervezzünk az induló polgármesterjelölteknek. Ez sajnos nem valósult meg, de nem hagytuk ennyiben a dolgot. Mint minden eddigi fennállásunk óta zajlott választás alkalmával, most is elküldtük kérdéseinket a jelölteknek és írásban kértünk tőlük választ, amit most megosztunk veletek.

A válaszok sorrendjét az jelöltetekkel történt személyes egyeztetésen sorsoltuk ki.

Beépítések:

Az utóbbi években sokan azonosították problémaként, hogy a város mérete olyan gyorsan növekedett, hogy azzal a szolgáltatások és az infrastruktúra nem tudott lépést tartani. Mások szerint a város akkor lesz város, ha folyamatosan építjük. Mit képviselne, ha Ön lenne a polgármester? Enyhítene-e az aktuális építési szabályokon? Vonna-e be új területet a beépítési területek közé? Hogyan tartatná be a Helyi Építési Szabályzatot?

Válaszok:

 1. Forián-Szabó Gergely, 2011 Egyesület:

49 éves közgazdász vagyok, 2019 óta Budakalász alpolgármestere. Korábban a versenyszférában dolgoztam. A 2011 Egyesület egyik alapító tagja vagyok. Csapatunk 2019-ben nagy bizalmat kapott a választóktól, így több területen határozott változásra kerülhetett sor. Megválasztásom esetén főállású polgármesterként dolgozom tovább Budakalász fejlődéséért.

•       Enyhítene-e az aktuális építési szabályokon?

Eszemben sincs. A 2019-ig tartó folyamatos lazítások után nem véletlenül szigorítottunk a beépítési szabályokon, ahogy ígértük. Bízom benne, hogy Budakalász nem tér vissza a korábbi fenntarthatatlan útra, amikor az egykori parkjaink helyére lakóparkokat építettek.

•       Vonna-e be új területet a beépítési területek közé?

Határozottan nem. Örülök, hogy 32 hektárt sikerült visszavenni a beépítésre szánt területekből.  Budakalász jövőjét a minőségi fejlődésben látom.

•       Hogyan tartatná be a Helyi Építési Szabályzatot?

Súlyos hibának tartom az építéshatósági jogkörök elvételét az önkormányzatoktól. A szakmai szervezetek, illetve a Kormány részére elküldtük a tapasztalatainkra épülő javaslatainkat, melyekkel biztosítható a helyi szabályozás érvényesítése. Amíg nem lesz érdemi változás, addig is minden megmaradt eszközzel harcolni fogunk a szabályok betartatásáért.

 • Lávinger Ildikó, ESZKE, FIDESZ, KDNP

Nem érkezett válasz.

 • Lázár Péter, OBE, Momentum, LMP – Zöldek, DK, Jobbik, MSZP, Párbeszéd- ZÖLDEK

•       Enyhítene-e az aktuális építési szabályokon?

Az Otthonunk Budakalász Egyesület tagjai között egységes az az álláspont, hogy a városunk eljutott arra a lakossági szintre, amik már szigorú beépítési szabályozást igényelnek. Mi azonban úgy véljük, nem csak a lakossági beépítések esetén kell önmérségletet tanúsítanunk, hanem az ipari beépítésekre sem vonhatóak be újabb területek hatástanulmány nélkül, hisz ezek ugyanúgy növelik a forgalmat és az egyéb, jelenleg is fennálló lakossági problémákat.

•       Vonna-e be új területet a beépítési területek közé?

Évek óta az az álláspontom, hogy parkokat kell építeni lakóparkok helyett és jelenleg nem tudok is olyan információról, ami indokolná újabb terület bevonását, ezért nem áll szándékomban beépítési területbevonás.

•       Hogyan tartatná be a Helyi Építési Szabályzatot?

Nagy hangsúlyt fektetnék a Hivatal megfelelő, lakosságbarát és ügyfélközpontú működésére, aminek eredménye egy hatékonyabb Hivatal lenne, így a rendeletek betartása sem okozna problémát.

 • Rogán László, TEKA

Budakalász lakossága az elmúlt öt évben jelentősen emelkedett, arányaiban jobban, mint 2019 előtt (forrás: nyilvantarto.hu; KSH). Sokan gondolták és gondolják ma is úgy, hogy Budakalászt választják lakhelyüknek a szép természeti környezet, a főváros közelsége, a szolgáltatások sokszínűsége miatt. A Budakalászt lakhelyüknek választók számára az is fontos szempont, hogy a nagyobb életteret szeretnének gyerekeiknek nyújtani egy jóval zsúfoltabb belvárosi környezet helyett.

Valamennyi, képviselő-testület által meghozott szabálynak a budakalásziak érdekeit kell szolgálnia. Egy jogszabályalkotási folyamat során arra szolgálnak a hatásvizsgálatok, a szakértői elemzések, hogy ezek birtokában megalapozott döntéseket lehessen hozni. Úgy gondoljuk, hogy a helyieknek, az ő közösségüknek kell eldöntenie, hogy egy adott területen milyen funkciót látnának szívesen. Ezen túl a jogszabályok akkor érik el céljukat, ha be is tartják vagy betartatják azokat. A HÉSZ betartatásának több módja van: eleve fontos, hogy a tervezők, kivitelezők és maguk a lakosok is tisztában legyenek a szabályokkal, ezért a tájékoztatás és edukáció elengedhetetlen. Bár az önkormányzat építéshatósági jogkörét régóta elvették, a településképi bejelentési- és véleményezési eljárás, -konzultáció és településkötelezési eljárás önkormányzati jogkör maradt. A TEKA által bevezetni kívánt Budakalász mobilapplikációban pedig lehetőség lesz lakossági bejelentésekre (bármilyen más ügyben is, ahol rendellenességet tapasztalnak) a hagyományos kereteken túl.

Egyesültünk elkötelezett a rendezett, tiszta, virágos közterületek megteremtésében, a minél nagyobb arányú zöldítésben, a budakalásziak által használt, sok helyütt rossz állapotban lévő közterek megújításában. A jogszabály ehhez a szükséges eszköz, de a lényeg: az ember.

Budakalász szégyenfoltjai:

Budakalásznak vannak közismerten lepusztult vagy csak üres, funkciótlan területei. Jogos igény, hogy a közvélemény megismerje a polgármester-jelöltek terveit, ötleteit ezek hasznosításáról, még akkor is, ha ezek egy jó része nem önkormányzati terület, hiszen a város jövőbeli arculatát, élhetőségét meghatározzák. Mi a terve a Lenfonógyár területével? Mi a terve a szemben lévő területtel? Mi a terve a Kolónia területével?

Válaszok:

 1. Forián-Szabó Gergely, 2011 Egyesület:

•       Mi a terve a Lenfonógyár területével?

A régóta ismert környezetszennyezés feltárásával és az állam kármentesítésre való kötelezésével megnyílik az út a Lenfonó terület közösségi célú hasznosítása felé. A területen kulturális parkot alakítunk ki, sport- és rekreációs funkciókkal színesítve. A szabályozást ennek megfelelően módosítottuk, az idei évben pedig már el is kezdődött a terület parkosítása.

•       Mi a terve a szemben lévő területtel?

Az új szabályozási terv pihenőparkot és közösségi teret jelöl ki a területen, ami a megújuló Lenfonó HÉV-megálló és az Ófalu felé gyalogos és kerékpáros összeköttetést teremt. A céloknak megfelelő hasznosításról tárgyalunk a tulajdonossal.

•       Mi a terve a Kolónia területével?

Terveinkben szerepel a Kolónia összekapcsolása a Lenfonó kulturális parkkal, az új szabályozásban ez már meg is jelent. A környező lakóépületek miatt nagyobb környezeti terheléssel járó funkciót nem tartunk elfogadhatónak.

 • Lávinger Ildikó, ESZKE, FIDESZ, KDNP

Nem érkezett válasz.

 • Lázár Péter, OBE, Momentum, LMP – Zöldek, DK, Jobbik, MSZP, Párbeszéd- ZÖLDEK

Mi a terve a Lenfonógyár területével? Mi a terve a szemben lévő területtel?

(A két kérdést összevonva )

Budakalász városközpontjában most egy zöldséges és egy ipartelep áll. Már az előző választáson is a helyzet rendezése és méltó városközpont kialakítása a terveim között volt. Örvendetes hír, hogy egy budakalászi vállalkozó útmutatásai alapján lehetőség nyílt a Lenfonógyár szennyezésének megszüntetésére, de ez egyben egy remek alkalmat biztosít arra, hogy ez a terület a továbbiakban a forgalom és tehernövelő ipari területből egy városközponttá váljon parkokkal, közösségi terekkel.

A szemben lévő terület a szerb egyház tulajdona, így minden hasznosításhoz velük kell megegyezni. De ha mernék igazán nagyot álmodni, akkor beszélgetések során többször felmerült ide egy tényleges városközpont kialakítása egy új, Budakalászhoz méltó, új Városháza és mélygarázsos P+R parkoló kialakításával, előtte gyönyörű parkkal, virágokkal, lugasokkal. Nekem nagyon tetszene ez az ötlet, hisz méltó lenne Budakalász központjához, de egy ilyen mértékű ötlet csak a budakalásziak egyöntetű támogatásával lehetséges.

•       Mi a terve a Kolónia területével?

Kolónia hasznosítására több ötlet is felmerült. Szó volt parkokról, közösségi terekről, játszótérről, de akár önkormányzati szolgálati lakások építése is lehetne, hisz ezzel jobb helyzetben indulhatnánk a munkaerő piacon. Számomra legszimpatikusabb egy közösségi játszópark lenne, ami most az egyik ötlet a lakossági szavazáson. De a környéken több lakóház van, aminek a lakosainak a véleményét is ki kell kérni, hisz olyan döntést kell hoznunk, amik őket sem érintik hátrányosan.

 • Rogán László, TEKA

A TEKA Egyesület tagjaival a város minden szegletére fejlesztési lehetőségként tekintünk, szégyenfoltként soha. Amint arra a kérdés is rámutat, számos terület nem önkormányzati tulajdonú. A Lenfonóval szemközti terület java a Szerb Egyházé. Az 5. számú képviselőjelöltünkkel, a szerb nemzetiségi önkormányzat jelenlegi vezetőjével, Mirkovits Katalinnal feltett szándékom, hogy előremutató egyeztetéseket folytassak a tulajdonos Szerb Egyházzal annak érdekében, hogy ez a terület megfelelő funkciót kaphasson.

A Lenfonó a város közepén van, ezért központi szerep jutna neki. Kárrendezésének megtörténte után olyan funkciót kell találni a területen, amely nem generál jelentős személygépjármű-forgalmat és egyáltalán nem jár teherjármű forgalommal. Tényleges városközpontként funkcionálhatna, közintézményekkel (Hivatal, gyógyszertár, posta), és olyan egyéb rendeltetésekkel, melyeket a városlakók hasznosnak, a telekszomszédok pedig megfelelően elviselhetőnek tartanak. Mindehhez jelentős zöldfelület társulna, élő növényzettel és parkkal. A parkosításra számos jó példát fel lehet hozni, melyeket a közelünkben már megvalósítottak. Ha emlékszünk még, hasonló adottságokkal rendelkezett az Óbudai Gázgyár, melynek helyén ma egy multifunkcionális park van. A modern szemléletű, környezettudatos Pünkösdfürdői Park létrehozása is jó példával szolgál, ahol egyszerre lehet pihenni, sportolni vagy játszani, igény szerint. A ma még fejlesztésre, megújulásra váró területek kapcsán fontos szempont, hogy a közösséget kell szolgálnia úgy, hogy ne generáljon forgalmat. A városnak szüksége van egy rendezett központra, a központban.

Hogyan csökkentené a közlekedési dugókat?


Állandó probléma a városias forgalom a falusias úthálózaton, amely a tranzittal súlyosbítva hozza létre a mindenki által ismert dugóhelyzetet. Bár a város lakóinak többsége autózik, azért jelentős számban használják a hévet is. Kell-e még parkolókat létrehozni, és ha igen, hol? Dugót kétféleképpen lehet csökkenteni: több út vagy kevesebb autó. Melyiket választja? Csökkentené-e a jobb tömegközlekedés a dugókat? Megérné-e Ön szerint erre fókuszálni? Lehet-e érdemi szerepe a kerékpározásnak, rollerezésnek Egyéb ötlet?

Válaszok:

 1. Forián-Szabó Gergely, 2011 Egyesület

•       Dugót kétféleképpen lehet csökkenteni: több út vagy kevesebb autó. Melyiket választja?

Az autóhasználat csökkentését fontos célnak tartjuk, ennek leghatékonyabb módja az egyéb közlekedési formák vonzóbbá tétele. Ezzel együtt a Budakalász belső útjain átmenő forgalom csökkentése érdekében az elkerülő utakat (északi fél-elkerülő, M0 északi szektor) mindenképpen szükségesnek tartjuk, mindent próbálunk megmozgatni a beruházások mielőbbi megvalósítása érdekében.

•       Csökkentené-e a jobb tömegközlekedés a dugókat? Mennyit ér ez meg Önnek?

Budakalász számára a közösségi közlekedés fejlesztése rendkívül fontos, az adottságaink is kiválóak. Ez nagyobbrészt állami feladat, de helyi forrásból is áldozni kell rá. A HÉV felújításának terveibe szerencsére sikerült minden kalászi igényt beépíteni, már “csak” minél előbb meg kellene valósítani. Új buszjárat indításán is dolgozunk, Üröm felől Budakalászon át Észak-Pest felé.

•       Lehet-e érdemi szerepe a kerékpározásnak, rollerezésnek?

Határozottan, a fenntartható városi mobilitási tervünknek ez az egyik fontos pillére. Minél többen közlekednek gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel, annál kevesebb autó és dugó lesz, ezáltal több egészséges és kiegyensúlyozott ember.

•       Egyéb ötlet?

A Lenfonó csomópont átalakítása (a Budapest felé tartó HÉV-peron áthelyezése az átjáró főváros felőli oldalára) jelentősen csökkentheti a torlódásokat. Helyi buszjárat indítása is szerepel a terveink között.

 • Lávinger Ildikó, ESZKE, FIDESZ, KDNP

Nem érkezett válasz.

 • Lázár Péter, OBE, Momentum, LMP – Zöldek, DK, Jobbik, MSZP, Párbeszéd- ZÖLDEK

•       Dugót kétféleképpen lehet csökkenteni: több út vagy kevesebb autó. Melyiket választja?

Elnézést, de ez kissé egy populista kérdés. Én nem dönthetem el a lakosok helyett, hogy ki mennyi autót használ. Megválasztott vezetőként az a feladatom, hogy a lakosok többségi érdekét képviseljem. Bár én személyesen inkább részesíteném előnyben a kevesebb autó választ, de a lakosság egyre több autót birtokol. Én azt tudom megoldani, hogy helyben mindent megteszek a biztonságos autómentes közlekedés feltételeinek javításáért. Látszat bicikliútak helyett mi valódi biciklis összekötetések kivitelezését tervezzük a környező városokba, megvizsgáljuk a helyi tömegközlekedés beindításának igényét és lehetőségét, de fejleszteni kívánjuk a helyi elkerülő utakat is, hogy a helyben élők ne a dugóban araszolva közlekedhessenek a városban.

A tömegközlekedés szerepe a dugók csökkentésében kiemelkedő. Egy tiszta, gyors HÉV és egy ezzel összefüggő helyi járat sokakat az autójuk otthon hagyására késztethetne. Ennek megoldására több ötlet felmerült, mindenképpen komolyabb figyelmet kell ennek szentelni. De egyéb változások is jelentősen javíthatnának a helyzeten, mint a lámpás kereszteződés felülvizsgálata és összehangolása, vagy akár HÉV megállók áthelyezése. Meg kell vizsgálnunk a helyi lehetőségeinket, mert a kormányra túl régóta várunk.

•       Csökkentené-e a jobb tömegközlekedés a dugókat? Megérné-e Ön szerint erre fókuszálni?

•       Lehet-e érdemi szerepe a kerékpározásnak, rollerezésnek

•       Egyéb ötlet?

 • Rogán László, TEKA

A „több út vagy kevesebb autó?” kérdéskör összetett. Több út építése rövid távon segíthet csökkenteni a közlekedési dugókat és a környezeti terhelést, de hosszú távon gyakran csak még több autót vonz. Ugyanakkor egy város életében szükséges az infrastrukturális fejlődés. Budakalász földrajzi adottságai (dombon, külterületen, Dunaparton élők), valamint az itt élők életkora vagy családi berendezkedése (idősek, többgyerekesek) sokszor nem teszik lehetővé az autó kiváltását, muszáj azokat napi szinten használni, nem lehet tehát közellenségnek kikiáltani az autósokat és nem lehet cél, sem eszköz a további utak lezárása.

Meg kell találni az egyensúlyt: az állam részéről a HÉV vonal fejlesztése kell ahhoz, hogy a tömegközlekedés vonzóbb legyen, önmagában azonban ez nem elég a forgalmi dugók csökkentéséhez. Budakalászon a P+R parkolók megépítése és a ráhordó járatok kialakítása éppúgy szükséges, mint ahogy, mint a tömegközlekedés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások javítása. A gyalogos és kerékpáros infrastruktúra fejlesztése szintén elengedhetetlen, párhuzamosan a többi infrastrukturális korszerűsítéssel, a közlekedési kultúra és a közlekedésbiztonság javításával. A TEKA éppen ezért célul tűzte ki az okoszebrák telepítését a forgalmas utakra; komplex járdaépítési- és felújítási programot kíván végigvinni és akadálymentesíteni azokat; javítani az utak minőségén ott, ahol igénylik, és újabb parkolóhelyeket kialakítani. A Patakpart Általános Iskolát szükséges összekötni a Kőbányai úttal és a forgalmi helyzetet rendezni, a „Kiss and Ride!” parkolást népszerűsíteni (ha már a fent részletezett esetekben szükséges az autó használata), és a gyorshajtással érintett főútjainkon sebességmérő kamerákat szeretnénk telepíttetni. Távlati cél Kalász tényleges összekötése Budapesttel BKV járattal.

Ezt a kérdéskört tehát komplexen szeretnénk kezelni, nem kizárólag csak a közlekedés egy-egy elemére fókuszálni.

Mitől lesz Budakalász jobb hely?

Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen intézkedésekkel biztosítaná, hogy Budakalász még jobb hely legyen. Vidékies csend vagy városiasodás? Hol legyen még minőségi zöldfelület, közösségi tér? Esetleg vendéglátásra, szórakozóhelyre, játszótérre vagy sportpályára van inkább szükség? Mit fejlesztene a fiataloknak, a dolgozóknak, a nyugdíjasoknak? Ebben a pontban lehet kitérni a város környezeti helyzetére is.

 Hol lát olyan területeket, ahol közösségi funkciók megvalósíthatóak? Milyen fejlesztést képzel el a Berdóban? Dunaparton? Ófaluban? Mi a terve a Béke sétánnyal?

Válaszok:

 1. Forián-Szabó Gergely, 2011 Egyesület

•       Hol lát olyan területeket, ahol közösségi funkciók megvalósíthatóak?

Az új szabályozás számos ilyen területet jelöl ki. A legnagyobb léptékű a Lenfonó kulturális park, illetve az új városközpont. Ezen kívül a Táncsics u. 1. sz. alatt, valamint a városrészenként kijelölt kisebb területeken is új közösségi tereket kívánunk létrehozni.

•       Milyen fejlesztést képzel el a Berdóban?

Folytatjuk az úthálózat felújítását a Berdóban. A Felsővár utcát a pályázati lehetőségek függvényében fejlesztjük. A belső forgalom jobb elosztása érdekében Berdő külső részét a városhatár felőli részen összekapcsoljuk az Üröm felé tartó úttal. A gyalogos közlekedés feltételeit javítjuk, egyrészt új gyalogos kapcsolatok kiépítésével, másrészt a meglévő infrastruktúra fejlesztésével, biztonságosabbá tételével. Elindítjuk a Berdó csatornázás II. üzemét.

•       Dunaparton?

A legfontosabb feladatnak a közművesítési hiányok felszámolását tartjuk. Az idei évben megkezdődik csatornázás előkészítése, ami az utak szilárd burkolattal történő ellátásának is előfeltétele. A közlekedési és parkolási helyzeten a helyi lakosokkal, ingatlan tulajdonosokkal együttműködve javítani kell, a turisztikai célú gépjárműforgalom visszaszorításával.

•       Ófaluban?

Az új városközpont koncepcióterve elkészült, ami az Ófalu számára minőségi fejlődést hozhat. Terveink központi eleme a Lenfonó HÉV-megálló felől a Budai útig tartó terület megújítása, új parkosított felületekkel, gyalogos és kerékpáros kapcsolatokkal. A Táncsics utca Petőfi tér felé eső torkolatának közelmúltban megtörtént átalakítása egy kis “ízelítőt” ad a tervekből. 

•       Mi a terve a Béke sétánnyal?

Több generációs rekreációs park kialakítása, közösségi tervezés mentén. A szomszédos lakóépületek miatt az egyes funkciók kiválasztása és elhelyezése fokozott figyelmet és lakossági egyeztetést igényel. A tervező kiválasztása folyamatban van, hamarosan megkezdődhet a munka.

 • Lávinger Ildikó, ESZKE, FIDESZ, KDNP

Nem érkezett válasz.

 • Lázár Péter, OBE, Momentum, LMP – Zöldek, DK, Jobbik, MSZP, Párbeszéd- ZÖLDEK

Alapvetően erre a kérdésre nincs egyértelmű válasz. Az egyik lakos új éttermet szeretne, másik egy új parkot. Budakalász az elmúlt időben sokat városiasodott, de szerintem elérte azt a maximumot, amit egy Bp. környéki kisváros elérhet. A lakosság igényeihez mérten kialakultak a helyi vendéglátós és szórakozóhelyek, ha ezek után valami sikeresen tud nyitni, az azt jelenti, hogy arra még igény van.  Az biztos, hogy a kisebb egységek mellett a lakosság nyugalomra vágyik, ezért a nagy zajhatással járó szórakozóegységeket elutasítjuk, a jelenlegiekkel pedig betartatjuk a szabályokat.

Mindig azt mondom, hogy egy képviselő testületnek nem az a dolga, hogy megmondja a városnak mi legyen, hanem az, hogy megkérdezze a városlakókat, hogy ők mit szeretnének. Mi a képviselői lennénk az ő akaratuknak. Pont ezért mi városrészenként utcafórumokat hívnánk össze rendszeres jelleggel, hogy mindig tisztában legyünk a lakosság igényeivel. A fiatalok hangjának meghallgatása érdekében az Otthonunk Budakalász Egyesület ifjúsági képviselő testület felállítását szorgalmazza, A megválasztott képviselők dolga lenne, hogy rendszeresen felmérjék a városrészekben lévő hibákat és fejlesztési igényeket, azokra megvalósulási terveket dolgozzunk ki, amit a lakosság számon is kérhet rajtunk. Ígérhetnék mindenhová még több parkot, játszóteret, közműveket, új utakat, hisz ezekre mindenhol nagy szükség van. A Béke sétányon is nagy álmom egy KRESZ-park létrehozása és a játszótér fejlesztése. De én ígéretek, látszat képviselők helyett valódi érdekképviseletet, a lakosság döntés előtti meghallgatását, valódi terveket és a közösség érdekében valóban dolgozó képviselőket ígérek minden körzetben.

 • Rogán László, TEKA

Ez a kérdés is összetett. Budakalász attól lesz jobb hely, ha többet tud nyújtani az élet legtöbb területén, mint a környező települések. A fejlett infrastruktúra, a kulturális és szórakozási lehetőségek, a közösségi élet, egészségügyi és szociális szolgáltatások éppolyan fontosak, mint a közbiztonság, a köztisztaság, a jó megközelíthetőség, a sport és rekreációs területek megléte; ezek együttese adja a „jó itt élni” érzést. Ezeken van még bőven fejlesztenivaló.

Sok szó esik a források csökkenéséről, ám ahhoz, hogy a Város élhető legyen, elkötelezettségre, tenni akarásra, szorgalmas munkára van szükség. Az is fontos, hogy mindehhez a megvalósítás képessége is kapcsolódjon: az Egészségház, számos út- és járda, az Omszk park megújulása mind azt támasztja alá, hogy képes vagyok a jó elképzeléseket valósággá alakítani.

Programunkkal, hozzáállásunkkal azt szeretnénk megmutatni, milyen sokra hivatott Városunk, a benne élő közösség, ha szakmai alázattal szolgálják azok, akiket képviseletükre bizalmukkal tisztelnek meg polgáraink.

Hogy milyen fejlesztéseket képzelünk el az egyes területrészeken?

A Duna-parton az a cél, hogy a lakosság aktív és segítő közreműködésével kedvező irányba mozduljon el a sokak számára a mindennapi életvitel részét jelentő, állandó tartózkodásra szolgáló üdülőövezet infrastrukturális fejlesztése – mely kapcsán elsődleges a déli terület ivóvízzel való ellátásának megoldása. Ezt követően van lehetőség a közterületek burkolatainak érdemi javítására, a vízelvezetés megvalósításával egyidejűleg. Bár az árvízi védekezés a Katasztrófavédelem feladata, az árvizekkel kapcsolatos felkészülési, védekezési és helyreállítási feladatoknál egy segítő önkormányzat közreműködésére lesz szükség.

Azért, hogy az Omszk park valóban betölthesse rekreációs funkcióját, szükséges a zajvédő falat megépíttetni a 11-es út mellett a Közútkezelővel, zebrá(ka)t telepíteni a Tanító utcába a biztonságosabb megközelíthetőség miatt és a meglévő szabályokat betartatni a parkban és a környékén. Bővíteni érdemes még több sportfunkcióval, a fiatalok igénye szerint.

Szentistvántelepen a Béke sétány kis ékszerdoboz lehetne, ha méltóképpen megújulna. A sétányt alkalmassá szeretnénk tenni rekreációs célokra a jelenlegi kezdetleges lehetőségeken túl, hogy a kikapcsolódás valóban felhőtlen élmény lehessen.

A Tavánban és a Prekobrdóban az utak felületeinek javítása, a vízelvezetés megoldása kiemelt fontosságú, az eddiginél hatékonyabb megoldások szükségesek. Ezekben a városrészekben jelenleg nincsen játszótér, szeretnénk ezen változtatni.

Az Ófaluban a komplex járdaépítési és –felújítási program keretében a Budai úti járda mindkét oldalon megújulhat az Ady Endre utcáig. Az újonnan kialakított térhez csatlakozva a vízfelület részleges lefedésével egy padokkal ellátott pihenő rész alakulhat ki.

A Berdóban az utak, közművek fejlesztését folytatni kell. Azokban az utcákban, amelyek már összközművesek, lehetőleg szilárd burkolatú utakat kell építeni pályázatok útján, illetve lakossági összefogással. A csatornázás folytatása, a vízelvezetés megoldása szintén feladat, és szükséges lenne fejezni a Felsővár utca alsó részét, a járda kialakításával.

Azt, hogy kik preferálják jobban a vidékies csendet vagy a városiasodást Budakalászon, az az egyén vagy a család életstílusából, körülményeiből adódik. Településünkre mindkét tényező jellemző, hiszen vannak a városnak természetközeli helyei csakúgy, mint zajjal és forgalommal járó nyüzsgőbb részek – csak hogy egy példát említsek. A jó városvezetés feladata, hogy a budakalásziak igényeit és érdekeit egyszerre szolgálja. Minden korcsoportra nyitottnak kell lenni, fiataltól idősig, ezért a TEKA fontosnak tartja az ifjúsági tanács létrehozását és idősügyi koordinátor alkalmazását. Így jobban be tudjuk csatornázni az ő igényeiket is, és ezeknek megfelelően cselekedni.

A kisgyermekes családok részére mosdó- és pelenkázóhelyet szeretnénk kialakítani a játszótereken, régiekben és az újonnan kialakítandókban egyaránt, hiszen játszóterekre, és a meglévők felújítására ott, ahol indokolt, szükség van.

A hagyományőrző és hagyományteremtő városi rendezvények, fesztiválok megrendezése, az évek, évtizedek óta népszerű sportesemények megtartása pedig minden korosztálynak tud közösségi élményt nyújtani – ebben is elkötelezettek vagyunk.

A mostani kérdések, bár sok témát érintettek, sok egyéb fontos ügyre, fejlesztési lehetőségre, megoldásra váró problémára nem tértek ki. A TEKA programja, amely gyakorlati tapasztalatokon és a választók nekünk továbbított, vagy személyesen elmondott információin, észlelésein alapul, teljes terjedelmében elolvasható itt: https://tekaegyesulet.hu/valasztasi-program