Adatvédelmi nyilatkozat

Kötelezettségvállalás
A helyi ügyeket felkaroló csoportunk célja, hogy közösen, az itt élők igényeinek megfelelően segítsük egy élhetőbb város kialakítását és fenntartását. Csoportunk civil képviseletre és a budakalászi lakosság valamint a városi döntéshozók közötti aktív párbeszéd kialakítására jött létre.

Munkánk során különös hangsúlyt helyezünk a közérdekű adatok kérdésének körére, ugyanakkor bátorítunk mindenkit személyes adatainak tudatos kezelésére, az azok feletti rendelkezési jog gyakorlására is.
Céljainkat csak együtt érhetjük el, így bizalma számunkra kiemelkedősen fontos, minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatai védelmének érdekében.
Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!

CivilKalász

Hogyan védjük személyes adatait

A személyes adatai Önhöz tartoznak! Joga van tudni, hogy ki, milyen típusú személyes adatát és hogyan kezelik.

A jelen dokumentum a CivilKalász (CK) adatkezelési tájékoztatója. Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.
A CivilKalász elérhetőségei: http://www.civilkalasz.hu/ vagy civilkalasz@gmail.com vagy +36303432866.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Elsődleges kapcsolattartási felületünk a CivilKalász Facebook oldala (elérhető: https://www.facebook.com/civilkalasz/). Bizonyos esetekben azonban e-mailen is felvesszük kapcsolatot támogatóinkkal, követőinkkel. A személyes e-mail címek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”-nak minősülnek.
A CK alapvetően személyes adatként az Ön e-mail címét kezel(het)i, amennyiben Ön direkt hozzájárult annak ilyen használatához.

A CK harmadik felek részére nem továbbít személyes adatot.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

E-mail címlistánkról bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a következő elérhetőségünkön: civilkalasz@gmail.com. Továbbá, ha Ön reklámüzentet kap tőlünk e-mailben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

Ön kérelmezheti továbbá: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.