Településrendezési, közlekedési koncepciók bemutatása a Faluházban

Share

November 29-én ismét lakossági fórum lesz a Faluházban. Ezúttal az elkészült településrendezési eszközöket megalapozó vizsgálatot és két közlekedési koncepciótervet ismerhetünk meg. A fórum 17 órakor kezdődik és csak maszkban látogatható.A távolmaradók a fórum előtt és alatt a telepulesrendezes@budakalasz.hu címen tehetik fel kérdéseiket, így az is részese lehet, aki nem tud vagy nem akar a jelenlegi helyzetben személyesen jelen lenni.A linken megismerhetők a bemutatásra kerülő koncepciók.Ezek fogják meghatározni Budakalász jövőjét.https://www.budakalasz.hu/november-29-en-1700-kor…/

December 10-ig véleményezhetjük a tervezett HÉSZ módosításhoz eddigi elkészült szakértői anyagokat. Az észrevételeket a telepulesrendezes@budakalasz.hu címre várja a hivatal.November 29-én tájékoztató fórumot tartott az önkormányzat és a felkért szakértők a HÉSZ, azaz a Helyi Építési Szabályzat megújításához kapcsolódó megalapozó vizsgálat tanulmányáról, a Fenntartható Városi Mobilitási tervről és a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervről. A különböző területek szakértői bemutatták a tanulmány általuk készített részeit. Elsőként Kálmán Kinga főépítész asszony, majd Pintér Ferenc a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. képviseletében, Bősze Sándor a Közlekedés Tervező Iroda Kft. képviseletében, valamint Bokory Gábor, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja mutatta be az elkészült anyagokat

.Az elkészült véleményezendő anyagok itt találhatóak:

1. a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. elkészítette a Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat megalapozó tanulmányát:https://www.budakalasz.hu/…/MV_1-kotet_honlapra_ujlogo…https://www.budakalasz.hu/…/M.-V.-_2-kotet_TFK-fejl… Térképek:https://www.budakalasz.hu/megalapozo-vizsgalat/

2. A Közlekedés Tervezőiroda Kft. elkészítette a Fenntartható városi mobilitás tervet (SUMP) https://www.budakalasz.hu/…/MV_1-kotet_honlapra_ujlogo…

3. Bokory Gábo pedig elkészítette a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv https://www.budakalasz.hu/…/Kerekparforgalmi-halozati… Városunk jövőjét ezek a tanulmányok alapozzák majd meg, amikor elfogadásra kerülnek, hiszen ezek alapján valósulhatnak majd meg a fejlesztések, ezért fontos, hogy most minél többen részt vegyünk a kialakításukban.

2021.11.26.